Jump to content
All tasks

Climate change communication

Strategy, Leadership and Communication
Mitigation and adaption

Already acted upon

Kehitetään ELY-keskuksen oman toiminnan suunnittelussa.

Operation and schedule

Ilmastoviestintäsuunnitelmapohja viestijöiden verkostoille aihioksi – pohjan laatiminen 1/2021, verkostolle 2/2021.

Laaditaan yhteinen, nimenomaan ELY-keskusten ilmastotyöhön liittyvä viestintämateriaali, jota voi käyttää tiedotteissa pohjana tai osana muuta viestintää. Kooste erityisesti ilmastokeskustelun yleisimmistä hankauspisteistä ja siitä, miten keskustelua voi kuljettaa niitä kohdatessaan asiantuntijoiden käyttöön.

Kehitetään mediaseurantaa siten, että ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvä seuranta olisi kaikkien ELY-keskusten käytössä.

Huolehditaan ymparisto.fi:n uudistuksessa, että ilmastosisällöt ovat mukana ja soveltuvat myös ELY-keskuksen viestinnän osaksi.

Otetaan valtakunnallisiin viestijöiden verkostoihin aiheeksi kysymys ilmastotyöhön liittyvästä oikeudenmukaisesta siirtymästä sekä vihreän kasvun edistämisestä.

Otetaan yhteiseen viestintästrategiaan ilmasto yhdeksi teemaksi. Sovittava erikseen aikatauluista sekä toimenpiteisiin liittyvistä vastuista / koordinaatiosta.

Improvement target base rules

Improvement target

Climate change communication

Theme

Strategy, Leadership and Communication All targets