Jump to content

Open Ikkuna ja learn more about the ELY Centre’s climate work!

ELY-keskukset ovat tärkeitä ilmastotoimijoita – jopa 80% päästökokonaisuudesta liittyy jollain tapaa ELY-tehtäviin. Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeinen osa ELY-ilmastotyötä.

ELY-keskukset ovat kestävyysmurroksen edistäjiä. Toteutamme vihreää siirtymää ja energiamurrosta mm. sujuvilla prosesseilla, neuvonnalla ja rahoittamalla yrityksiä. Osallistumme monin tavoin myös aluetason ilmastotyöhön.

Frontpage highlight

Ikkuna at glance

Filter and select improvement

Improvements

Kehittämiskohteet ovat ilmaston näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia, joiden avulla kuvataan mitä ilmastotyötä ELY-keskuksissa jo tehdään, mitä voitaisiin tehdä ja minkä pitäisi muuttua.

Tasks

Tehtävät-osioon on koostettu lista ELY-keskuksille lainsäädännöllä osoitetuista tehtäväkokonaisuuksista. Tehtäviin on yhdistetty eri kehittämiskohteita, mistä näkee, miten yksittäinen tehtävä liittyy eri ilmastokokonaisuuksiin.

Effectiveness

Kokonaisuuden vaikuttavuutta hahmotetaan ”hotspottien” avulla, joissa vaikuttavuutta arvioidaan usealla eri kriteerillä. Arviointi on tehty sekä kehittämiskohteille että ELY-keskusten tehtäville.