Jump to content

What is Ikkuna?

[EN] ELY-keskusten ilmastotiekartassa ja sen sähköisessä julkaisussa Ikkunassa on selvitetty ja kuvattu kaikkien ELY-keskuksen tehtävien ilmastokytkennät hillinnän ja sopeutumisen näkökulmista. Tavoitteena on lisätä viraston ilmastovaikuttavuutta. Ikkunassa ilmaston kannalta tärkeät kehittämiskohteet yhdistyvät ELY-keskusten tehtäviin ja toimialaan.

[EN]Mikä tiekartta? Ikkuna?

ELY-keskusten ilmastotiekartan (sähköisessä julkaisussa “Ikkuna”) tavoitteena on tarkastella ELYn roolia ilmastokentällä selvittämällä virkatyön ilmastorajapinnat. Tiekartassa tuodaan esille ELY-keskusten jo tekemä ilmastotyö sekä kuvataan mahdollisuuksia – ja myös haasteita – sen kehittämiseksi. Samalla on haettu vastausta siihen, miten AVI/ELY-strategian tavoite hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämisestä toteutuu. Yksi tiekartan tavoitteista on vahvistaa yhteistyötä niin ELY-keskusten vastuualueiden ja yksiköiden kuin lukuisten sidosryhmienkin välillä.

Tiekartassa ovat mukana sekä ilmastonmuutoksen hillintä että siihen sopeutuminen. Kaksi vuotta käynnissä ollutta hanketta ovat rahoittaneet yhteistyössä YM (hillinnän osuus) ja MMM (sopeutumisen osuus).

Ikkunan sisältö kehittyy koko ajan. Aineistoa muokataan jatkuvasti palvelemaan mahdollisimman hyvin ELY-ilmastotyön konkreettista kehittämistä. Tässä yhteistyössä henkilöstön kanssa tehtävä kehittäminen on tärkeää.

[EN]Tiekartan tulokset

[EN]ELY-keskusten ilmastotyön merkittävimmät kokonaisuudet

[EN]Mitä Ikkunasta löytyvällä materiaalilla voi tehdä?

[EN]ELY-keskusten ilmastotyön ohjaus

[EN]Tiekartan aineistonkeruu

[EN]Ikkunaa kehitetään eteenpäin - anna palautteesi!

[EN]Yhteystiedot