Siirry pääsisältöön

Mikä on Ikkuna?

ELY-keskusten ilmastotiekartassa ja sen julkaisussa Ikkunassa on selvitetty ja kuvattu kaikkien ELY-keskuksen tehtävien ilmastokytkennät hillinnän ja sopeutumisen näkökulmista. Tavoitteena on lisätä viraston ilmastovaikuttavuutta. Ikkunassa ilmaston kannalta tärkeät kehittämiskohteet yhdistyvät ELY-keskusten tehtäviin ja toimialaan.

Mitä ovat ELY-ilmastotiekartta ja Ikkuna?

ELY-keskusten ilmastotiekartan Ikkuna-julkaisussa tuodaan esille ELY-keskusten ilmastotyötä. Tiekartassa on käyty läpi kaikki ELY-keskusten lakisääteiset tehtävät ja tarkasteltu niiden vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta.

Tiekartan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä niin ELY-keskusten sisällä kuin lukuisten sidosryhmienkin kanssa. Toimintaa kehittämällä mahdollistetaan entistä vaikuttavampi ilmastotyö: päästövähennykset, hiilinielujen vahvistuminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiskyvyn kasvaminen. Työ jatkuu kaikissa ELY-keskuksissa läpi Suomen. Yhteistyötä edistävät ELY-ilmastoasiantuntijaverkosto sekä ohjaavien tahojen ja strategiapäällikköjen ilmastoryhmä.

Tiekartan laatimista ovat rahoittaneet yhteistyössä ympäristöministeriö (hillinnän osuus) sekä maa- ja metsätalousministeriö (sopeutumisen osuus).

Keitä ovat ELY-keskukset ilmastotoimijoina?

En ole ELY-keskuksesta - mihin käytän Ikkunaa?

Onko vihreä siirtymä ilmastotyötä?

Mitä ovat hillintä ja sopeutuminen?

Mitkä ovat vaikuttavimpia ELY-keskusten ilmastotoimia?

Mitä tavoitteita ELY-keskusten ilmastotyössä on? Mitä ohjauskeinoja ELY-keskuksilla on käytössä?

Mikä on ELY-keskus?

Yhteystiedot