Siirry pääsisältöön

ELY-keskuksen tärkeimmät vaikutuskanavat ilmastotyössä

ELY-keskukset ovat lakisääteisten tehtäviensä kautta kiinni lähes kaikessa alueilla tapahtuvassa toiminnassa. Virastot myös välittävät tietoa alueille ja alueilta edelleen ylöspäin. ELY-keskukset soveltavat käytännössä laajaa lainsäädäntöä ja pystyvät välittämään tietoa ja palautetta edelleen lainsäädäntöjen kehittämistyöhön.

 

Ely-keskusten tärkeimmät vaikutuskanavat ilmastotyössä

ELY-keskusten toiminnan yhtenä lähtökohtana on ympäristön hyvän tilan edistäminen ja kestävän yhteiskunnan mahdollistaminen. Ilmastokysymyksissä työtä tehdään sekä virkatehtäviä kehittämällä, mutta myös laajassa yhteistyössä alueilla.

Ilmastolaki, muu lainsäädäntö ja ELY-keskukset

Ilmastolain mukaisesti ELY-keskusten tulee edistää toiminnassaan ilmastolain tavoitteita sekä lain mukaisia ohjelmia ja suunnitelmia. ELY-keskusten toimintaa ohjaa jopa 200 lakia ja asetusta, ja näissä valtaosassa on mahdollista tehdä ilmastokestävyyttä edistäviä toimia.

Ilmastolaissa ja lain mukaisissa suunnitelmissa on kuvattu ELY-keskuksen roolia eri hallinnonaloilla:

 • KAISU (keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma): ELY-keskusten asiantuntijarooli, johon liittyy kansallinen ELY-ilmastoasiantuntijaverkosto sekä ohjaavien tahojen ja strategiapäällikköjen ilmastoryhmä.
 • MISU (maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma) ja KISS (kansallinen sopeutumisen suunnitelma): ELY-keskuksilla virkatyössään merkittäviä vastuutehtäviä. Lisäksi MMM:n hallinnonalalle perustettiin maankäyttösektorin sekä sopeutumisen tehtäviin Ilmastoyksikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen vuoden 2023 alussa.

5+1 ilmastotiekartan teesiä

 1. ELY-ilmastotiekartassa on selvitetty lakisääteisten tehtävien ilmastorajapinnat
  ELY-keskuksia  koskevia lainsäädäntöjä lähes 200; ilmastoon liittyviä tehtäväkokonaisuuksia tunnistettiin n. 70.
 2. ELYjen läpi kulkee jopa 80 % alueen päästöistä ja ELY-keskukset ovat toimijatahona noin 75%:ssa kansallisen sopeutumissuunnitelman toimenpiteistä.
 3. Ilmastotyötä tehdään ELY-keskuksissa koko ajan mm. edistämisen, valvonnan ja rahoittamisen sekä ympäristön tilan seurannan tehtävissä
  Ilmastotyötä voidaan tehdä ja tehdään kaikilla vastuualueilla.
 4. Ilmaston integroitumista kaikkiin lakisääteisiin tehtäviin tulisi edelleen vahvistaa
  Asiantuntijaorganisaatiolla on ainutlaatuinen rooli kehittää ilmastotyötä monipuolisesti eri osaamisaloilla
 1. Tulosohjaus on merkittävä keino lisätä ilmastovaikuttavuutta
  Isojen ympäristöhaasteiden yhteensovittamiseksi tarvitaan kansallisen tason yhteistyötä

+1 Poikkihallinnollisuutta ilmastotyössä tulee vahvistaa – ELY-keskuksissa on potentiaalia toteuttaa tätä käytännössä!