Till innehåll

Öppna fönstret och bekanta dig med NTM-centralernas klimatåtgärder!

(På Svenska)

ELY-keskusten ilmastotiekartassa ja sen sähköisessä julkaisussa Ikkunassa on selvitetty ja kuvattu kaikkien ELY-keskuksen tehtävien ilmastokytkennät hillinnän ja sopeutumisen näkökulmista. Tavoitteena on lisätä viraston ilmastovaikuttavuutta. Ikkunassa ilmaston kannalta tärkeät kehittämiskohteet yhdistyvät ELY-keskusten tehtäviin ja toimialaan.

Lue lisää Ikkunasta

Snabbvy

Filter och välja

Utveckling

Kehittämiskohteet ovat ilmaston näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia, joiden avulla kuvataan mitä ilmastotyötä ELY-keskuksissa jo tehdään, mitä voitaisiin tehdä ja minkä pitäisi muuttua.

Uppgifter

Tehtävät-osioon on koostettu lista ELY-keskuksille lainsäädännöllä osoitetuista tehtäväkokonaisuuksista. Tehtäviin on yhdistetty eri kehittämiskohteita, mistä näkee, miten yksittäinen tehtävä liittyy eri ilmastokokonaisuuksiin.

Effektivet

Kokonaisuuden vaikuttavuutta hahmotetaan ”hotspottien” avulla, joissa vaikuttavuutta arvioidaan usealla eri kriteerillä. Arviointi on tehty sekä kehittämiskohteille että ELY-keskusten tehtäville.