Till innehåll

Effektivet

[EN] Kokonaisuuden vaikuttavuutta hahmotetaan ”hotspottien” avulla, joissa vaikuttavuutta arvioidaan usealla eri kriteerillä. Arviointi on tehty sekä kehittämiskohteille että ELY-keskusten tehtäville. Arvioinnissa on huomioitu sekä hillintä että sopeutuminen.

Kehittämiskohteiden vaikuttavuuden arvioinnissa on huomioitu päästövaikutus, ELY-keskuksen ohjausvaikutuksen vahvuus sekä kehittämiskohteen merkitys ELY-keskuksen työn kokonaisuudelle. ELY-keskusten tehtävien vaikuttavuuden arvioinnissa on huomioitu ELY-keskuksen ohjausvaikutuksen vahvuus sekä kehittämiskohteen merkitys ELY-keskuksen työn kokonaisuudelle. Alla olevassa esityksessä kiekon koko indikoi kehittämiskohteen tai tehtävän vaikuttavuutta.