Till innehåll

Uppgifter

[SV] ELY-keskuksen tehtävät -osioon on koostettu lista ELY-keskuksille lainsäädännöllä osoitetuista tehtäväkokonaisuuksista. Tehtävälistassa joitakin tehtäviä on selkeyttämisen vuoksi yhdistelty kokonaisuuksiksi. Listaan sisältyvät myös tiettyihin ELY-keskuksiin keskitetyt tehtävät ja erikoistumistehtävät. Tehtäviin on yhdistetty eri kehittämiskohteita, mistä näkee, miten yksittäinen tehtävä liittyy eri ilmastokokonaisuuksiin. ELY-keskuksen tehtävissä ilmastovaikuttavuus muodostuu eri ohjauskeinojen kautta. ELY-keskuksen rooleja ovat esimerkiksi edistäminen, valvonta ja rahoittaminen.

Rajaa tehtäviä

Tehtävät

Yhteensä 0 tehtävää.