Siirry pääsisältöön

Avaa Ikkuna ja tutustu ELY-keskuksiin ilmastotoimijoina!

ELY-keskukset ovat tärkeitä ilmastotoimijoita – jopa 80% päästökokonaisuudesta liittyy jollain tapaa ELY-tehtäviin. Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeinen osa ELY-ilmastotyötä.

ELY-keskukset ovat kestävyysmurroksen edistäjiä. Toteutamme vihreää siirtymää ja energiamurrosta mm. sujuvilla prosesseilla, neuvonnalla ja rahoittamalla yrityksiä. Osallistumme monin tavoin myös aluetason ilmastotyöhön.

Ikkunan pikanäkymä

Rajaa ja valitse kehittämiskohde.

Kehittämiskohteet

Kehittämiskohteet ovat ilmaston näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia, joiden avulla kuvataan mitä ilmastotyötä ELY-keskuksissa jo tehdään, mitä voitaisiin tehdä ja minkä pitäisi muuttua.

Tehtävät

Tehtävät-osioon on koostettu lista ELY-keskuksille lainsäädännöllä osoitetuista tehtäväkokonaisuuksista. Tehtäviin on yhdistetty eri kehittämiskohteita, mistä näkee, miten yksittäinen tehtävä liittyy eri ilmastokokonaisuuksiin.

Vaikuttavuus

Kokonaisuuden vaikuttavuutta hahmotetaan ”hotspottien” avulla, joissa vaikuttavuutta arvioidaan usealla eri kriteerillä. Arviointi on tehty sekä kehittämiskohteille että ELY-keskusten tehtäville.