Siirry pääsisältöön
Kaikki kehittämiskohteet

Tulva- ja kuivuusriskienhallinta

Veden määrän ja laadun hallinta, kun ilmastonmuutos muuttaa tulvien ja kuivuusjaksojen ajoittumista ja laajuutta.

Vesi Maaseutu Liikenne
Hillintä ja sopeutuminen

Tehtävät

ELY-keskuksen tehtävät, joilla kehittämiskohdetta edistetään.

Vesistösäännöstely

Patoturvallisuus

Tulvariskien hallinta ja tulvantorjunta

Hydrologinen tiedontuotanto

Alueidenkäyttö

Vesien- ja merenhoito

Y-ASPA

Pohjavesien suojelu

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta

Peruskuivatus ja ojitustoimitukset

Kehittämiskohteen perustiedot

Kehittämiskohde

Tulva- ja kuivuusriskienhallinta

Teema

Vesi kaikki kohteet

Maaseutu kaikki kohteet

Liikenne kaikki kohteet

Vastuualue

Elinkeinot kaikki kohteet

Liikenne kaikki kohteet

Ympäristö kaikki kohteet

Hillintä vai sopeutuminen?

Hillintä

Hillintä kaikki kohteet

Sopeutuminen

Sopeutuminen kaikki kohteet

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tarkemmin vaikuttavuuteen

Päästövaikutus­kanava

Ilmastoon liittyvä vaaratekijä

Tehtävät

Sidosryhmät