Siirry pääsisältöön
Kaikki tehtävät

Pohjavesien suojelu

Ympäristö

Kehittämiskohteet

Kehittämiskohteet, joita tehtävässä edistetään.

Toimintavarmuus, liikenneturvallisuus ja vaikutusketjut

Varautuminen ELY-tehtävissä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin liikenteessä sekä teiden kunnosta riippuvaisissa toiminnoissa.

Hulevesien hallinta muuttuvassa ilmastossa

Vesien hallinta muuttuvassa ilmastossa osana kaupunkisuunnittelua, kuivatusta ja puhdistamojen toiminnan kehittämistä.

Tulva- ja kuivuusriskienhallinta

Veden määrän ja laadun hallinta, kun ilmastonmuutos muuttaa tulvien ja kuivuusjaksojen ajoittumista ja laajuutta.

Maamassat, PIMA ja riskienhallinta

Maamassojen uudelleenkäytön ja kestävien kunnostusten edistäminen.

Vesihuollon turvaaminen ja energiatehokkuus

Vesihuollon energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden turvaaminen.

Ilmastokestävä yhdyskuntarakenne ja viranomaistehtävät

Ilmastokestävän (hillintä ja sopeutuminen) rakenteen edistäminen osana viranomaistyötä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän nimi

Pohjavesien suojelu

Vastuualue

Ympäristö
Vastuualueen kaikki tehtävät

Merkitys yhteistyölle

Tärkeä vastuualueiden välisessä yhteistyössä
Tämän kategorian kaikki tehtävät

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tehtävien vaikuttavuuteen