Siirry pääsisältöön

Ilmastotyön organisoituminen ELY-keskuksissa

ELY-keskuksissa ilmastotyötä tehdään jokaisella alueella eri virkatehtävissä. Lähes jokaisessa ELY-keskuksessa on myös nimetty ilmastoasiantuntija. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa toimii keskitetty ilmastoyksikkö, joka hoitaa valtakunnallisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä maankäyttösektorin kehittämis- ja koordinointitehtäviä.

Monialaista ilmastotyötä alueiden kanssa toimien

Ilmastotyötä tehdään ELY-keskuksissa monialaisessa ohjauksessa niin osana virkatyötä kuin ilmastoasiantuntijoidenkin voimin.

 

ELY-keskusten ilmastotyö koostuu lakisääteisistä tehtävistä, virastojen tulostavoitteiden toteuttamisesta, alueilla tehtävästä ilmastoyhteistyöstä sekä virastojen vastuullisuustyöstä. Työtä tehdään monialaisesti eri tehtäväkokonaisuuksien kautta.

ELY-keskusten ilmastotyötä kokoaa yhteen ELY-ilmastoasiantuntijaverkosto. Verkosto on keino välittää tietoa virastojen, ministeriöiden sekä alueiden toimijoiden välillä ja kehittää edelleen virastojen tekemää työtä. Lisäksi toiminnassa on ohjaavien tahojen ja strategiapäällikköjen ilmastoryhmä, jossa kehitetään erityisesti poikkihallinnollista ilmastotyötä sekä tulossuunnittelua.

ELY-keskusten työtä ohjaavat ministeriöt ja keskusvirastot. Työn tarkemmat tavoitteet tulevat lainsäädännöstä, hallitusohjelman mukaisesta strategiasta sekä tulossopimuksista ohjaajien ja virastojen välillä.

Työn pohjana ilmastoasiantuntijat ja virkahenkilöt eri toimialoilta

ELY-keskuksissa työskentelee ilmastoasiantuntijoita, minkä lisäksi lukuisissa eri virkatehtävissä tehdään päivittäin ilmastotoimia. Tästä syntyy pohja ilmastotyön kokonaisuudelle ja myös vuoropuhelulle alueilla, valtakunnallisesti ja toimialojen välillä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallinen ilmastoerikoistuminen

Pirkanmaan ELY-keskuksessa toimii ympäristöministeriön hallinnonalan ilmastoerikoistumistehtävä. Tehtävään kuuluu erityisesti keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) edistäminen. Tehtävä on saanut alkunsa ELY-ilmastotiekarttatyöstä ja se virallistettiin ELY-asetuksella 1.3.2024. Erikoistumistehtävässä keskiössä ovat ilmastotyö ympäristöministeriön hallinnonalalla, ilmastotyön edistäminen ELY-keskusten virkatyössä sekä näihin liittyvä yhteistyö alueilla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ilmastoyksikkö maankäyttösektorin ja sopeutumisen tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen perustettiin vuoden 2023 alussa valtakunnallinen, monipaikkainen ilmastoyksikkö. Yksikön perustamisen vaikuttimet tulevat kesällä 2022 voimaan tulleesta ilmastolaista ja sen mukaisesta Suomen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, joka sisältää kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman.

Yksikkö koordinoi, tukee, seuraa, edistää sekä sovittaa yhteen näiden suunnitelmien alueellista toimeenpanoa.

Yksikön toiminnan tavoitteena on tukea ELY-keskusten edellytyksiä maankäyttösektorin ilmastotoimia sekä ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevien tavoitteiden, suunnitelmien ja tarkasteluiden toteuttamiseen sekä erityisesti vahvistaa edellytyksiä ilmastolain mukaisten kansallisten suunnitelmien alueellisessa toimeenpanossa, siihen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä sekä kuntien ilmasto- ja sopeutumistyön tukemisessa.

Lisätietoja: Ilmastotyö maankäytössä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen (ely-keskus.fi)