Siirry pääsisältöön

Kehittämiskohteet

ELY-keskukset voivat edistää ilmastotavoitteita lähes kaikessa toiminnassaan. Kehittämiskohteisiin on koottu asiakokonaisuuksia, jotka ovat ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttavia ja joita ELY-tehtävissä voidaan edistää.

Alasivuilla on kuvattu kehittämiskohteiden ilmastovaikuttavuus sekä ELY-keskuksen tehtävät, joihin kohde kytkeytyy. Moneen kokonaisuuteen liittyy yhteistyömahdollisuuksia sidosryhmien kanssa.

Rajaa kehittämiskohteita

Kehittämiskohteet

Yhteensä 47 kehittämiskohdetta.

Koulutusten kehittäminen ilmasto-osaamisen lisäämiseksi

Ilmasto-osaamisen integrointi ja tulevaisuuden osaamistarpeiden sisällyttäminen ELY-keskusten hankkimaan koulutukseen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastotieto paikkatietoon

Paikkatiedon kehittäminen hillintätiedon esittämiseksi ja sopeutumistarkastelujen tuottamiseksi.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Vesistöjen säännöstely ja patoturvallisuus

Säännöstelyjen kehittäminen ja patoturvallisuuden ylläpito muuttuvassa ilmastossa.

Sopeutuminen-ikoni.

Uudet käyttövoimat

Liikenteen sähköistymisen sekä bioenergian edistäminen.

Hillintä-ikoni.

Yhteisöllisyys maaseudulla

Yhteisöllisyydellä voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä epävarmuuksista johtuvia taloudellisia ja jaksamiseen liittyviä sopeutumisen toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Sopeutuminen-ikoni.

Ilmastovaikutusten arviointi

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen arviointi osana YVA- ja SOVA-prosesseja.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Vesihuollon turvaaminen ja energiatehokkuus

Vesihuollon energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden turvaaminen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Rakennettu ympäristö ja ilmasto

Rakennetun ympäristön ilmastokestävyyden edistäminen ELY-keskuksen tehtävissä

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Viljelijöiden neuvonta ja ilmastomyönteinen maatalous

Luotettavan ilmastokestävyystiedon viestiminen viljelijöille neuvonnan ja muun yhteyden pidon aikana.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ojitukset ja vesitalouden hallinta

Ojitusten aluetason hallinnan edistäminen ja veden kulkeutumisen hallinta maa- ja metsätaloudessa.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Tievihreä sopeutumisessa ja hiilinieluna

"Tievihreän" edistäminen ja sen tarpeen ja hyödyn tunnistaminen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Vesistöjen ilmastokestävyys

Ilmastonmuutos vaikuttaa veden määrään ja laatuun. Vesistöihin kohdistuvia riskejä täytyy tunnistaa ja hallita. Vesiensuojelulla on myös yhtymäkohtia ilmastonmuutoksen hillintään esim. turvemaiden osalta.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Energia- ja resurssitehokkuuden edistämien eri toiminnoissa.

Hillintä-ikoni.

Tulva- ja kuivuusriskienhallinta

Veden määrän ja laadun hallinta, kun ilmastonmuutos muuttaa tulvien ja kuivuusjaksojen ajoittumista ja laajuutta.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastokestävä yhdyskuntarakenne ja viranomaistehtävät

Ilmastokestävän (hillintä ja sopeutuminen) rakenteen edistäminen osana viranomaistyötä.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmasto yritysten arvonlisäyksenä

Ilmastoon liittyvien kilpailuetujen tunnistaminen yhtenä yritysten kehittämisen kehittämiskohteena. Ilmastotyön hyötyjen viestiminen yrityksille.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Toimintavarmuus, liikenneturvallisuus ja vaikutusketjut

Varautuminen ELY-tehtävissä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin liikenteessä sekä teiden kunnosta riippuvaisissa toiminnoissa.

Sopeutuminen-ikoni.

Maamassat, PIMA ja riskienhallinta

Maamassojen uudelleenkäytön ja kestävien kunnostusten edistäminen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Biokaasun ja bioenergian edistäminen

Erilaisten biotalousratkaisujen ilmastokestävä edistäminen.

Hillintä-ikoni.

Meren, saariston ja rannikon ilmastokestävyys

Ilmastokestävyys merenhoidossa ja merialueiden ympäristösuojelussa, saaristossa ja rannikoilla.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastokestävät metsät

Ilmastokestävän metsätalouden edistäminen ELY-tehtävissä

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Soiden käyttö, suojelu, jälkikäyttö ja hiilivarastot

Soiden käytön päästöjen minimointi, soidensuojelun edistäminen, jälkihoidon menetelmien valinta.

Hillintä-ikoni.

Luonnonsuojelu muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset biodiversiteetille sekä hiilivarastojen turvaaminen suojelun keinoin.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastokriteerit hankkeissa ja urakoissa

Ilmastokestävien kriteerien tuominen osaksi hankkeita ja urakoita.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Resurssitehokkuus ja digitalisaatio liikenteenhallinnassa, tienpidon tiedonkeruussa sekä suunnittelussa

Automatisoinnin kehittäminen siten, että se mahdollistaa tasaisen liikennevirran ja tienpidon prosessien resurssitehokkuuden.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Kiertotalouden ja materiaalien uusiokäytön ratkaisujen riskienhallinta

Kiertotalouteen liittyvien ympäristöriskien tunnistaminen ja ennakointi siten, että ratkaisuja voidaan ottaa nykyistä yksinkertaisemmin käyttöön.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Energiajärjestelmän murros

Uusiutuvien energiaratkaisujen edistäminen osana virkatyötä ja rahoitusta.

Hillintä-ikoni.

Ravinnekiertojen hallinta – vesiensuojelu, maaperä ja hiiltä sitovat kasvit

Maaperän ravinteiden ja yhdisteiden, kun fosfori, typpi ja hiili, määrän hallinta ja ilma- ja vesistöpäästöjen minimointi.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Rahoituksen ilmastokestävyys

Ilmastoon liittyvien teemojen ja kriteerien sisällyttäminen kaikkeen ELY-keskusten jakamaan rahoitukseen

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Hulevesien hallinta muuttuvassa ilmastossa

Vesien hallinta muuttuvassa ilmastossa osana kaupunkisuunnittelua, kuivatusta ja puhdistamojen toiminnan kehittämistä.

Sopeutuminen-ikoni.

Kaupunkiviherrakenne

Yhtenäisen viherrakenteen edistäminen tiiviisti rakennetuilla alueilla.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastonmuutos ympäristövalvonnassa

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen merkitys osana ympäristövalvontaa.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Kulttuuriarvojen ja -ympäristöjen ilmastonkestävyys

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen, kulttuuriarvojen haavoittuvuuksien tunnistaminen ja suojelun priorisointi.

Sopeutuminen-ikoni.

Kestävämmän kulkumuotojakauman edistäminen

Kestävämmän kulkumuotojakauman edistäminen siten, että kestävät vaihtoehdot olisivat aidosti käytettävissä.

Hillintä-ikoni.