Siirry pääsisältöön
Kaikki kehittämiskohteet

Viljelijöiden neuvonta ja ilmastomyönteinen maatalous

Luotettavan ilmastokestävyystiedon viestiminen viljelijöille neuvonnan ja muun yhteyden pidon aikana.

Maaseutu Ympäristön hyvä tila
Hillintä ja sopeutuminen

Tehtävät

ELY-keskuksen tehtävät, joilla kehittämiskohdetta edistetään.

Maatalouden valvonta ja kasvintarkastus

Ympäristö­sopimukset ja luomusitoumukset

Perinnebiotoopit, luonnon monimuotoisuus ja maisema

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta

Maaseudun kehittäminen (rahoitus- ja maksatustoimet)

Kehittämiskohteen perustiedot

Kehittämiskohde

Viljelijöiden neuvonta ja ilmastomyönteinen maatalous

Teema

Maaseutu kaikki kohteet

Ympäristön hyvä tila kaikki kohteet

Vastuualue

Elinkeinot kaikki kohteet

Ympäristö kaikki kohteet

Hillintä vai sopeutuminen?

Hillintä

Hillintä kaikki kohteet

Sopeutuminen

Sopeutuminen kaikki kohteet

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tarkemmin vaikuttavuuteen

Päästövaikutus­kanava

Ilmastoon liittyvä vaaratekijä

Tehtävät

Sidosryhmät