Siirry pääsisältöön
Kaikki kehittämiskohteet

Tiedolla johtaminen, seuranta ja vaikuttavuus

Strategia, johto ja viestintä
Hillintä ja sopeutuminen

Tehdään jo nyt

Kehitetään ELY-keskuksen oman toiminnan suunnittelussa.

Toimenpide ja toteutusaikataulu

Otetaan ilmastomuutos teemaksi osana valtakunnallista digitalisaation kehittämisohjelmaa sekä MYLLY-alustan kehittämistyötä. Selvitetään yhteistyö ja molemminpuoliset vaatimukset ja tietotarpeet KEHAn kanssa.

Vaikuttavuusviestintäkoulutus.

Yhteistyön formalisoiminen SYKEn ja LUKEn kanssa – mitä ilmastotietoa tutkimuslaitoksilta odotetaan? Mitä hankkeita on meneillään, jotka koskevat myös ELY-keskuksen toimialaa esim. luvituksen tai alueidenkäytön suhteen.

Ylläpidetään strategiaverkostossa säännöllistä ilmastoyhteistyötä.

Kaikkien meneillän olevien ilmastoon liittyvien hankkeiden kokoaminen samaan paikkaan.

Kehittämiskohteen perustiedot

Kehittämiskohde

Tiedolla johtaminen, seuranta ja vaikuttavuus

Teema

Strategia, johto ja viestintä kaikki kohteet