Siirry pääsisältöön
Kaikki kehittämiskohteet

Vesistöjen ilmastokestävyys

Ilmastonmuutos vaikuttaa veden määrään ja laatuun. Vesistöihin kohdistuvia riskejä täytyy tunnistaa ja hallita. Vesiensuojelulla on myös yhtymäkohtia ilmastonmuutoksen hillintään esim. turvemaiden osalta.

Vesi Ympäristön hyvä tila Maaseutu
Hillintä ja sopeutuminen

Tehtävät

ELY-keskuksen tehtävät, joilla kehittämiskohdetta edistetään.

Peruskuivatus ja ojitustoimitukset

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta

YSL:n valvonta, ohjaus, neuvonta ja ennakkoneuvottelut

Alueidenkäyttö

Maaseudun kehittäminen (rahoitus- ja maksatustoimet)

Vesien- ja merenhoito

Kehittämiskohteen perustiedot

Kehittämiskohde

Vesistöjen ilmastokestävyys

Teema

Vesi kaikki kohteet

Ympäristön hyvä tila kaikki kohteet

Maaseutu kaikki kohteet

Vastuualue

Elinkeinot kaikki kohteet

Ympäristö kaikki kohteet

Hillintä vai sopeutuminen?

Hillintä

Hillintä kaikki kohteet

Sopeutuminen

Sopeutuminen kaikki kohteet

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tarkemmin vaikuttavuuteen

Päästövaikutus­kanava

Ilmastoon liittyvä vaaratekijä

Tehtävät

Sidosryhmät