Siirry pääsisältöön
Kaikki tehtävät

YSL:n valvonta, ohjaus, neuvonta ja ennakkoneuvottelut

Ympäristö

Kehittämiskohteet

Kehittämiskohteet, joita tehtävässä edistetään.

Hulevesien hallinta muuttuvassa ilmastossa

Vesien hallinta muuttuvassa ilmastossa osana kaupunkisuunnittelua, kuivatusta ja puhdistamojen toiminnan kehittämistä.

Maamassat, PIMA ja riskienhallinta

Maamassojen uudelleenkäytön ja kestävien kunnostusten edistäminen.

Ilmastonmuutos ympäristövalvonnassa

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen merkitys osana ympäristövalvontaa.

Ilmastovaikutusten arviointi

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen arviointi osana YVA- ja SOVA-prosesseja.

Vesistöjen ilmastokestävyys

Ilmastonmuutos vaikuttaa veden määrään ja laatuun. Vesistöihin kohdistuvia riskejä täytyy tunnistaa ja hallita. Vesiensuojelulla on myös yhtymäkohtia ilmastonmuutoksen hillintään esim. turvemaiden osalta.

Vesihuollon turvaaminen ja energiatehokkuus

Vesihuollon energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden turvaaminen.

Soiden käyttö, suojelu, jälkikäyttö ja hiilivarastot

Soiden käytön päästöjen minimointi, soidensuojelun edistäminen, jälkihoidon menetelmien valinta.

Energiajärjestelmän murros

Uusiutuvien energiaratkaisujen edistäminen osana virkatyötä ja rahoitusta.

Energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Energia- ja resurssitehokkuuden edistämien eri toiminnoissa.

Kiertotalouden ja materiaalien uusiokäytön ratkaisujen riskienhallinta

Kiertotalouteen liittyvien ympäristöriskien tunnistaminen ja ennakointi siten, että ratkaisuja voidaan ottaa nykyistä yksinkertaisemmin käyttöön.

Tehtävän tiedot

Tehtävän nimi

YSL:n valvonta, ohjaus, neuvonta ja ennakkoneuvottelut

Vastuualue

Ympäristö
Vastuualueen kaikki tehtävät

Merkitys yhteistyölle

Tärkeä hillinnän ja sopeutumisen yhteensovittamisessa
Tämän kategorian kaikki tehtävät

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tehtävien vaikuttavuuteen