Siirry pääsisältöön
Kaikki kehittämiskohteet

Ojitukset ja vesitalouden hallinta

Ojitusten aluetason hallinnan edistäminen ja veden kulkeutumisen hallinta maa- ja metsätaloudessa.

Vesi Maaseutu
Hillintä ja sopeutuminen

Tehtävät

ELY-keskuksen tehtävät, joilla kehittämiskohdetta edistetään.

Vesien- ja merenhoito

Tieverkon hoito

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta

Maatalouden rakennetuet (rahoitus- ja maksatustoimet)

Peruskuivatus ja ojitustoimitukset

Luonnonsuojelu

Kehittämiskohteen perustiedot

Kehittämiskohde

Ojitukset ja vesitalouden hallinta

Teema

Vesi kaikki kohteet

Maaseutu kaikki kohteet

Vastuualue

Elinkeinot kaikki kohteet

Ympäristö kaikki kohteet

Hillintä vai sopeutuminen?

Hillintä

Hillintä kaikki kohteet

Sopeutuminen

Sopeutuminen kaikki kohteet

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tarkemmin vaikuttavuuteen

Päästövaikutus­kanava

Ilmastoon liittyvä vaaratekijä

Tehtävät

Sidosryhmät