Siirry pääsisältöön
Kaikki tehtävät

Maatalouden rakennetuet (rahoitus- ja maksatustoimet)

Elinkeinot

Kehittämiskohteet

Kehittämiskohteet, joita tehtävässä edistetään.

Ojitukset ja vesitalouden hallinta

Ojitusten aluetason hallinnan edistäminen ja veden kulkeutumisen hallinta maa- ja metsätaloudessa.

Biokaasun ja bioenergian edistäminen

Erilaisten biotalousratkaisujen ilmastokestävä edistäminen.

Tehtävän tiedot

Tehtävän nimi

Maatalouden rakennetuet (rahoitus- ja maksatustoimet)

Vastuualue

Elinkeinot
Vastuualueen kaikki tehtävät

Merkitys yhteistyölle

Tärkeä alueellisen yhteistyön kannalta
Tämän kategorian kaikki tehtävät

Tärkeä hillinnän ja sopeutumisen yhteensovittamisessa
Tämän kategorian kaikki tehtävät

Vaikuttavuus

Hillintä

Hillintä, nyt

Hillintä

Hillintä, potentiaali

Sopeutuminen

Sopeutuminen, nyt

Sopeutuminen

Sopeutuminen, potentiaali

Tutustu tehtävien vaikuttavuuteen