Till innehåll

Utveckling

[SV] Kehittämiskohteet ovat ilmaston näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia, joiden avulla kuvataan mitä ilmastotyötä ELY-keskuksissa jo tehdään, mitä voitaisiin tehdä ja minkä pitäisi muuttua. Kehittämiskohteissa yhdistyvät ilmastotavoitteet sekä ELY-keskuksen toimiala: kehittämiskohde liittyy ELY-keskuksen tehtäviin ja on myös ilmaston kannalta tärkeäksi tunnistettu kokonaisuus. Kehittämiskohteisiin on yhdistetty eri ELY-tehtäviä ja niistä näkee myös, miten ilmastoasiat ovat eri vastuualueita läpileikkaavia.

Filter

Utvecklingstarget

Yhteensä 1 kehittämiskohdetta.

Klimattåliga skogar

[EN]Ilmastokestävä metsätalous ja maanomistajien neuvonta

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.