Jump to content

Improvements

[EN] Kehittämiskohteet ovat ilmaston näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia, joiden avulla kuvataan mitä ilmastotyötä ELY-keskuksissa jo tehdään, mitä voitaisiin tehdä ja minkä pitäisi muuttua. Kehittämiskohteissa yhdistyvät ilmastotavoitteet sekä ELY-keskuksen toimiala: kehittämiskohde liittyy ELY-keskuksen tehtäviin ja on myös ilmaston kannalta tärkeäksi tunnistettu kokonaisuus. Kehittämiskohteisiin on yhdistetty eri ELY-tehtäviä ja niistä näkee myös, miten ilmastoasiat ovat eri vastuualueita läpileikkaavia.

Filter development targets

English päästövaikutuskanava

Development targets

Total 4 improvement targets.

Climate resilience in cultural environments and values

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen, kulttuuriarvojen haavoittuvuuksien tunnistaminen ja suojelun priorisointi.

Sopeutuminen-ikoni.

Stormwater management in changing climate

Vesien hallinta muuttuvassa ilmastossa osana kaupunkisuunnittelua, kuivatusta ja puhdistamojen toiminnan kehittämistä.

Sopeutuminen-ikoni.

Climate friendly forests

[EN]Ilmastokestävä metsätalous ja maanomistajien neuvonta

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.